هفدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور 

از میان مقالات ارسالی به دفتر دبیرخانه کنگره 5 مقاله پذیرفته شد که به شرح زیر می باشد:

خانم نبیله اریش : بررسی سبک  یادگیری باخودکارآمدی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سال95  (پوستر)

خانم اسماشه بخش: تاثیربرنامه  آموزش خودمراقبتی مبتنی برالگوی اورم براضطراب و استرس بیماران مبتلایه اسکروزمتعددتاثیربرنامه خودمراقبتی براضطراب و استرس بیماران  (پوستر)

خانم فاطمه تاجی:  بررسی علل اشتباهات دارویی وراهکارهای پیشگیری ازآنها ازدیدگاه پرستاران ودانشجویان پرستاری  (پوستر)

خانم الهام میری: تاثیرمراقبتهای حمایتی پرستاران براضطراب آشکاربیماران دریافت کننده ECT  (پوستر)

خانم زهراقدیری:  بررسی فراوانی عوامل موثردراقدام برانجام پاپ اسمیرعلل عدم انجام آن درزنان مراجعه کننده به درمانگاه امام جوادشهرزاهدان درسالهای  90تا94  (پوستر)


اخبار مهم
کارگاه
کارگاه های سیستماتیک پروپوزال نویسی
برگزاری دومین دوره کارگاه های سیستماتیک پروپوزال نویسی
 ١٤:٠٣ - چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه های سیستماتیک تئوری-عملی پروپوزال نویسی
یرگزاری کارگاه های سیستماتیک تئوری-عملی پروپوزال نویسی
 ١١:٤٥ - جمعه ١٦ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
لینک مفید