واحد آموزش

واحد اموزش

واحد اموزش کمیته تحقیقات با هدف ارتقای سطح پژوهش های دانشجویی از طریق توانمند سازی محققین جوان دانشگاه شکل گرفته است.اهم فعالیت ها و برنامه ها:

 

در حال حاظر مسئولیت این واحد با خانم زهرا قدیری    میباشد

1.برگزاری کارگاه ها مرتبط با پژوهش

2.اعلام زمان برگزاری کارگاه ها به واحد روابط عمومی

3.برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با حضور اساتید و محققین برتر

4.تهیه گواهی کارگاه ها برای مدرسین کارگاه و شرکت کنندگان

5.بررسی فرم های تکمیل شده ثبت نام و گروه بندی یا تقسیم کار برای واحد ها

6.برنامه ریزی برای هفته ی پژوهش

 


واحد ها

محتوای مرتبط