واحدIT

واحد IT

واحد IT کمیته تحقیقات دانشجویی ظرفیتی بزرگ برای بهره گیری از توانمندی و مهارت دانشجویان در زمینه ی IT و فناوری های نوین ایجاد کرده است. این واحد علاوه بر نقش مهمی که در راستای معرفی اهداف و فعالیت های کمیته در فضای مجازی  بر عهده دارد ، تلاش میکند با استفاده ی حداکثری از ظرفیت تکنولوژی در جهت آموزش پژوهش و پیشبرد طرح های تحقیقاتی ، بخشی از اهداف والای کمیته تحقیقات را تحقق بخشد.

 

در حال حاضر مسئولیت این واحد با آقای حجت جهان آبادی   میباشد

 

مهمترین فعالیت ها :

 

1.     طراحی ، مدیریت و پشتیبانی سایت کمیته

2.     اطلاع رسانی در مورد فعالیت های کمیته در فضای مجازی

3.     حفظ ارتباط مستمر و موثر با اعضا و افکارسنجی در مورد برنامه های اجرا شده توسط کمیته

4.     تهیه محتوای آموزشی الکترونیک و انتشار آن

5.      تهیه اخبار بروز در ارتباط با پژوهش با هماهنگی واحد پژوهش

6.     همکاری با سایر واحدها ، در فرآیند  ثبت نام ، در طراحی پوستر و در آماده سازی فرمهای کارگاهها

7.     به روز رسانی مطالب سایت و جست و جو برای مطالب مناسب برای سایت

8.     عضویت کتابخانه الکترونیک و قرار دادن فایل های کتاب ها روی سایت

 


واحد ها

محتوای مرتبط