اهداف

اهداف

کمیته تحقیقات دانشجویی یک فضای کاملا دانشجویی می باشد که تمامی فعالیت ها در آن از انجام کارهای اداری و اجرایی گرفته تا انجام پروژه های تحقیقاتی توسط خود دانشجویان و با نظارت سرپرست کمیته تحقیقات انجام می گیرد. و این همکاری موجود در بین اعضای کمیته تحقیقات باعث ایجاد شور و انگیزه پژوهشی ،افزایش حس همکاری و تعامل ،افزایش هوش و تعامل اجتماعی و نیز افزایش مسئولیت پذیری در دانشجویان می گردد. فعالیت های پژوهشی و اجرایی که توسط دانشجویان صورت می گیرد در انتخاب دانشجویان نمونه دانشگاهی و کشوری و نیز در رتبه بندی استعدادهای درخشان و استفاده از امتیازات پژوهشی جهت ورود به مقاطع بالاتر بدون آزمون نقش به سزایی دارد.

.


معرفی کمیته تحقیقات

محتوای مرتبط